სკოლა სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა -მათემატიკის ქალაქ თბილისის №42 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა IT სპეციალისტი
რეგიონი თბილისი
რაიონი ძველი თბილისი
ტელეფონი 2990073
სამუშაოს დაწყების თარიღი29 მარტი, 2021წ.
სავარაუდო ხელფასი 550-650 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

•უმაღლესი განათლება ( ინფორმატიკის ან მომიჯნავე სპეციალობით, სრული ან არასრული) და/ან სპეციალური სასწავლო კურსის დასრულება და ან/ მოთხოვნილი საკითხების ცოდნა;

• სხვადასხვა ოპერაციული სისტემების ინსტალაციის ცოდნა;

• ოპერაციული სისტემის პარამეტრების გასწორებისა და ოპტიმიზაციის უნარი;

• კომპიუტერული ტექნიკის, ქსელის და პროგრამულ გამართულობაზე მონიტორინგის წარმოებისა და ანგარიშის (პრობლემის იდენტიფიცირება, დიაგნოსტიკა, გადაჭრა) უნარი.

• კომპიუტერული ქსელის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

• სკოლის ვებგვერდის განვითარებისა და ფუნქcიონირების უზრუნველყოფა;

• პედაგოგების დახმარება ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების პროცესში;

• კომპიუტერული ტექნიკის დაზიანების აღმოჩენა და პრობლემის მოგვარების პროცესში ჩართულობა;


კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.cv და  მოტივაციის წერილი (არაუმეტეს 300 სიტყვისა);

2. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

 კონკურსის ეტაპები:

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადებების გადარჩევა;

2.2 გასაუბრება.

გამოქვეყნების თარიღი 16 თებერვალი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 24 თებერვალი, 2021წ.