სკოლა სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერის №2 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკა
კლასი X, XI, XII
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი მარნეული
ტელეფონი 551096994
სამუშაოს დაწყების თარიღი18 იანვარი, 2021წ.
სამუშაო საათები9 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის ბაკალავრის ან მაგისტრის (ან მასთან გათანაბრებული)აკადემიური ხარისხი აღნიშნულ საგანში.

ბ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია (საგნის გამოცდა);

გ)გავლილი უნდა ჰქონდეს 60კრედიტიანი საბაკალავრო პროგრამა.

დ) სერტიფიცირებული (საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა) პირი

ე) რუსული ენის ცოდნა.

კონკურსის ეტაპები:

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

2. გასაუბრება.

გამოქვეყნების თარიღი 11 იანვარი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 16 იანვარი, 2021წ.