სკოლა სსიპ - ქალაქ გორის №5 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი მათემატიკა
კლასი XI, XII
რეგიონი შიდა ქართლი
რაიონი გორი
ტელეფონი
სამუშაოს დაწყების თარიღი , წ.
სამუშაო საათები20 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია; პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ ორწლიანი გამოცდილება.

გამოქვეყნების თარიღი 13 ნოემბერი, 2020წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 19 ნოემბერი, 2020წ.