სკოლა სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიქელიანის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი
რეგიონი მცხეთა-მთიანეთი
რაიონი დუშეთი
ტელეფონი 591 114 189
სამუშაოს დაწყების თარიღი30 ნოემბერი, 2020წ.
სამუშაო საათები20 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 480-525 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სეციალური მასწავლებლის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატი საჭიროა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით;

გ) სასურველია გავლილი ჰქონდეს ინკლუზიური განათლების 120 სთ. ტრენინგი;

დ) ჰქონდეს უფლება სპეციალური მასწავლებლის ადგილის დასაკავებლად.

ე) სასურველია ჰქონდეს სამუშაო გამოცდილება.

ვ) ფსიქოლოგი.

განაცხადის შეტანის წესი:

ვაკანტური საათების დასაკავებლად კანდიდატმა მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე (Gremiskhevi@mes.gov.ge) უნდა გამოაგზავნოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

ბ) შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

გ ) სპეც მასწავლებლის/ფსიქოლოგის სერთიფიკატი.

გამოქვეყნების თარიღი 6 ნოემბერი, 2020წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 27 ნოემბერი, 2020წ.