სკოლა სპს საერო სკოლა მაია მზარელუა
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი დაწყებითის მასწავლებელი
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი სენაკი
ტელეფონი 555678181
სამუშაოს დაწყების თარიღი3 ნოემბერი, 2020წ.
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

2. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. მასწავლებლის გამოცდის დამადასტურებელი სერთიფიკატი ან სტატუსის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

4. ავტობიოგრაფია;

გამოქვეყნების თარიღი 16 ოქტომბერი, 2020წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 2 ნოემბერი, 2020წ.