სკოლა სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახუნაოს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა დარაჯი
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი მარტვილი
ტელეფონი 577642329
სამუშაოს დაწყების თარიღი26 ოქტომბერი, 2020წ.
სამუშაო საათები8 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 152-190 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საჭირო საბუთები

1. განცხადება დასაქმების მოთხოვნით

2. პირადობის მოწმობის ასლი

3. საშუალო განათლება/პროფესიული განათლება/უმაღლესი განათლება

4. განათლების დამადასტურებელი დედნის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი,

5. სურათი 2 ც 3X4,

6. ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა N-100ა.(დასაქმების შემთხვევაში)

განცხადების შეტანის წესი: პირადად ან ელექტრონულად ელ. ფოსტაზე nakhunao@mes.gov.ge

გამოქვეყნების თარიღი 16 ოქტომბერი, 2020წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 25 ოქტომბერი, 2020წ.