სკოლა სსიპ - ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ დამალის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი უცხოური ენა (გერმანული)
კლასი X, XI
რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი
რაიონი ასპინძა
ტელეფონი 577617959
სამუშაოს დაწყების თარიღი19 ოქტომბერი, 2020წ.
სამუშაო საათები4 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 153-278 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (300 კრედიტიანი) საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ბ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია {საგნის გამოცდა}.

გ) უნდა ჰქონდეს ესგ-ს შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

დ) უნდა ჰქონდეს  სკოლაში  მუშაობის  სამწლიანი გამოცდილება

ე)) 2015 წლამდე სერტიფიცირებული (საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა)


კონკურსის ეტაპები:

განცხადების გადარჩევა

გასაუბრება

გამოქვეყნების თარიღი 13 ოქტომბერი, 2020წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 16 ოქტომბერი, 2020წ.