სკოლა სსიპ - ქალაქ ბორჯომის ლიკანის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ქართული ენა და ლიტერატურა
კლასი V, VI, VII, VIII, IX
რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი
რაიონი ბორჯომი
ტელეფონი 599801216
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 სექტემბერი, 2020წ.
სამუშაო საათები15 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 850-1000 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და მინიმუმ უფროსი მასწავლებლის სტატუსი;

კანდიდატს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი საგნის სწავლებისთვის საჭირო კომპეტენცია ან/და შესაბამის სფეროში მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება (საათობრივი დატვირთვა არაუმეტეს 9 სთ.).;

კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

კანდიდატს სასურველია ჰქონდეს კლასკომპლექტში მუშაობის გამოცდილება.

გამოქვეყნების თარიღი 31 ივლისი, 2020წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 20 აგვისტო, 2020წ.