სკოლა სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხათის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
რეგიონი გურია
რაიონი ლანჩხუთი
ტელეფონი 551094003
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 ნოემბერი, 2019წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 200-300 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საოფისე პროგრამების ცოდნა (Word, Excel, internet)

სასურველია eflow სისტემაში მუშაობის გამოცდილება

 1. უზრუნველყოს საქმისწარმოების გამართულად მუშაობა;

2. აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა და რეგისტრაცია;

3. გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა;

4. უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა;

5. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;

6. მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი;

7. უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა;

8. უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა და ასლის გადაღება;

9. უზრუნველყოს მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გააკონტროლოს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოება;

10. უზრუნველყოს სკოლის დირექტორის ბრძანებების, შრომითი ხელშეკრულებებისა და გასაგზავნი წერილების პროექტების მომზადება;

11. კონტროლი გაუწიოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულებისა და დავალების ადრესატებამდე მიტანას;

აპლიკანტმა ვაკანსიაზე მოთხოვნ აუნდა გამოაგზავნოს ელექტრონულად

გასაუბრება  ჩატარდება  2019 წლის 30 ოქტომბრამდე

გამოქვეყნების თარიღი 21 ოქტომბერი, 2019წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 25 ოქტომბერი, 2019წ.