სკოლა სსიპ - რევაზ მარგიანის სახელობის მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუჟალის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი უცხოური ენა (რუსული)
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი მესტია
ტელეფონი 577979606
სამუშაოს დაწყების თარიღი16 სექტემბერი, 2019წ.
სამუშაო საათები16 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა შეიძლება სკოლის საკონკურსო კომისიის მისამართზე (მესტია რევაზ მარგიანის სახ.სოფელ მუჟლის საჯარო სკოლა. მის: მულახის თემი სოფ.მუჟალის, სამუშაო დღეებში 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე) ან სკოლის ელექტრონულ muzhali@mes.gov.ge მისამართზე:

1. ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1.1.1 წერილობითი განცხადება (ივსება სკოლაში)

  1.1.2 სამოტივაციო წერილი, სადაც მითითებული იქნება მიზეზი, თუ რატომ სურს სამსახურის დაწყება ჩვენს სკოლაში

  1.1.3 დასკანერებული პირადობის მოწმობის ასლი;

  1.1.4 ავტობიოგრაფია/ cv.

  1.1.5 შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი

  1.1.6 სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი;

1.1.7. შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).

კონკურსის ეტაპები მოიცავს:

განაცხადების გადარჩევას;

გასაუბრებას;

 კომისია დავუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს.

დამატებითი ინფორმაცია: კონკურსანტი უნდა იყოს პასუხისმგებლიანი, უწყვეტ პროფესიულ ზრდაზე ორიენტირებული, როგორც თვითგანვითარებით, ისე კოლეგებთან თანამშრომლობით, მათ შორის სკოლის ბაზაზე; შეეძლოს ეფექტური კომუნიკაცია როგორც მოსწავლეებთან, ისე სკოლაში დასაქმებულ ნებისმიერ პირთან. კონკურსანტს უნდა შეეძლოს თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება სწავლების პროცესში.

გამოქვეყნების თარიღი 20 სექტემბერი, 2019წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 27 სექტემბერი, 2019წ.