სკოლა სსიპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ლიის თემის №2 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი
კლასი V, VI, VII, VIII, IX
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი წალენჯიხა
ტელეფონი 577616850
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 ოქტომბერი, 2019წ.
სამუშაო საათები9 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 200-350 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლაში სახელოვნებო ან სასპორტო საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს სრული ზოგადი განათლება;

ბ) უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სახელოვნებო ან სასპორტო უმაღლესი განათლება ანდა სასპორტო პროფესიული განათლება და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავლილი უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

გამოქვეყნების თარიღი 20 სექტემბერი, 2019წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 30 სექტემბერი, 2019წ.