მისამართი არასწორია. გთხოვთ გადახვიდეთ მთავარ გვერდზე.




© 2019 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. ვებ-უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი