მისამართი არასწორია. გთხოვთ გადახვიდეთ მთავარ გვერდზე.
© 2018 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. ვებ-უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი