ქართულად English
Vacancies Search vacancy Add vacancy FAQ Contact us
Vacancies Vacancies: All | For experienced teacher | For beginning teacher
Subject Class School Location Published Deadline
n/a 1-12 70publicschool Tbilisi June 25 July 5
n/a 5-10 სსიპ ქალაქ თბილისის N186 საჯარო სკოლა Tbilisi June 25 June 30
n/a 1-4 public school N11 of Poti Poti June 25 August 30
საქმისმწარმოებელი 0 ჭოგნარის საჯრო სკოლა Terjola June 25 July 4
Physical Education 5-12 public school N11 of Poti Poti June 25 August 30
Physical Education 1-12 სსიპ ქალაქ თბილისის N186 საჯარო სკოლა Tbilisi June 25 June 30
dawyebiti klasis pedagogi 1 ssip irakli abashidzis saxelobis qalaq xonis N3 sajaro skola Khoni June 25 August 20
სპეციალური მასწავლებელი 0 84-ე საჯარო სკოლა Tbilisi June 25 July 8
n/a 1-5 70publicschool Tbilisi June 25 July 5
n/a 0 free school Tbilisi June 24 September 16
n/a 0 free school Tbilisi June 24 September 16
Russian Language 5-9 paposhvilebi Shuakhevi June 24 August 30
n/a 0 free school Tbilisi June 24 September 10
Mathematics 6-9 muxueis N 1 sajaro skola Tkibuli June 24 September 2
Russian Language 5-12 84-ე საჯარო სკოლა Tbilisi June 24 July 8
English Language 1-11 ნიუტონის თავისუფალი სკოლა Tbilisi June 24 July 7
დაწყებითი კლასის პედაგოგი 1-4 84-ე საჯარო სკოლა Tbilisi June 24 July 8
Georgian and World Geography 5-7 ნიუტონის თავისუფალი სკოლა Tbilisi June 24 July 7
Physics 8-9 paposhvilebi Shuakhevi June 24 August 30
Biology 1-12 84-ე საჯარო სკოლა Tbilisi June 24 July 8
German Language 5-6 84-ე საჯარო სკოლა Tbilisi June 24 July 8
Physical Education 1-9 muxueis N 1 sajaro skola Tkibuli June 24 September 2
English Language 7-9 კერძო სკოლა აკადემოსი Tbilisi June 24 June 28
Chemistry 7-11 კერძო სკოლა აკადემოსი Tbilisi June 24 June 28
სპორტის პედაგოგი 1-12 84-ე საჯარო სკოლა Tbilisi June 24 July 8
Georgian Language and Literature 5-11 ნიუტონის თავისუფალი სკოლა Tbilisi June 24 July 5
Civil Education 7-12 84-ე საჯარო სკოლა Tbilisi June 24 July 8
Georgian and World Geography 7-9 paposhvilebi Shuakhevi June 24 August 30
Russian Language 5-9 muxuris N 1 sajaro skola Tkibuli June 24 September 2
English Language 1-9 paposhvilebi Shuakhevi June 24 August 30
ბიბლიოთეკარი 1-12 შპს ვახტანგ ესვანჯიას სახ. იტალიური სკოლა "ცისკა Tbilisi June 24 July 10
n/a 1-9 LEPL PUBLIC SCHOOL N2 OF COMMUNITY CHALE TSALENJIKHA MUNICIPALITY Tsalenjikha June 22 June 30
Mathematics 5-12 ქართულ- ამერიკული უმაღლესი სკოლა Tbilisi June 22 July 31
Russian Language 2-12 eruditi Tbilisi June 21 August 20
Mathematics 7-12 dandalo public N1 school Keda June 21 August 15
n/a 1-9 eruditi Tbilisi June 21 August 20
Music 1-9 eruditi Tbilisi June 21 August 20
n/a 1-12 eruditi Tbilisi June 21 August 20
საქმისმწარმოებელი 0 ჭოგნარის საჯარო სკოლა Terjola June 21 August 4
n/a 1-4 სსიპ - ქალაქ ბათუმის N13 საჯარო სკოლა Batumi June 21 July 1
English Language 1-12 eruditi Tbilisi June 21 August 20
Physics 8-12 school Tbilisi June 20 July 4
დამლაგებელი 1-12 75-საჯარო სკოლა Tbilisi June 20 July 1
n/a 7-12 კერძო სკოლა ინტელექტი Tbilisi June 20 June 30
English Language 1-6 school Tbilisi June 20 July 4
Biology 8-12 school Tbilisi June 20 July 4
Georgian Language and Literature 5-12 კერძო სკოლა ინტელექტი Tbilisi June 20 June 30
Mathematics 8-12 school Tbilisi June 20 July 4
Mathematics 7-12 goris wminda giorgis saxelobis skola-liceumi Gori June 20 September 1
n/a 1-12 ამაღლების საჯარო სკოლა Vani June 20 June 26
Page 1 (Total: 5)   | Next | Last page

Total: 50 Vacancies
^ Back to top
Vacancies Search vacancy Add vacancy FAQ Contact us
© 2008 - 2019 National Center for Teacher Professional Development. Web development: Irakli Naskidashvili