ქართულად English
ვაკანსიები ვაკანსიის ძებნა ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
ვაკანსიები ვაკანსიები: ყველა | მასწავლებლისთვის | მაძიებლისთვის
საგანი კლასი სკოლა მდებარეობა გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
სპეციალური მასწავლებელი 1-12 მე-100 საჯარო სკოლა თბილისი 13 მარტი 26 მარტი
მათემატიკა 8-12 36-ე საჯარო სკოლა თბილისი 20 მარტი 26 მარტი
დაწყებითი კლასის პედაგოგი 1-4 შპს დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია შავნაბადა თბილისი 28 თებერვალი 27 მარტი
სპეციალური მასწავლებლის დროებითი შემცვლელი 1-9 ქ. რუსთავის 21-ე საჯარო სკოლა რუსთავი 12 მარტი 27 მარტი
საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია 7-8 კასრისწQალის საჯარო სკოლა ახმეტა 13 მარტი 27 მარტი
ინგლისური ენა 1-4 მახოს საჯარო სკოლა ხელვაჩაური 21 მარტი 27 მარტი
ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 1-6 ქ. ბოლნისის მე-5 სკოლა-გიმნაზია ბოლნისი 22 მარტი 27 მარტი
ინგლისური ენა 1-12 ხაშურის I-ლი საჯარო სკოლა ხაშური 22 მარტი 27 მარტი
სპეციალური მასწავლებელი 1-12 166-ე საჯარო სკოლა თბილისი 16 მარტი 28 მარტი
სპეციალური პედაგოგი 1-9 ჭაბუკიანის საბაზო სკოლა ლაგოდეხი 18 მარტი 28 მარტი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 5-9 153-ე საჯარო სკოლა თბილისი 21 მარტი 28 მარტი
სპეციალური მასწავლებელი 1-12 ართანის საჯარო სკოლა თელავი 22 მარტი 28 მარტი
სპეც მასწავლებელი 3-6 ქ. ქობულეთის მე-6 საჯარო სკოლა ქობულეთი 15 მარტი 29 მარტი
ქიმია 8-11 კვატიის საჯარო სკოლა ხულო 19 მარტი 29 მარტი
მზარეულის დამხმარე) 0 კერძო სკოლა აკადემოსი თბილისი 19 მარტი 29 მარტი
სპეც მასწვლებელი 1-11 ყარათაკლის საჯარო სკოლა გარდაბანი 22 მარტი 29 მარტი
ინგლისური ენა 1-12 ტეზრის საჯარო სკოლა ხაშური 25 მარტი 29 მარტი
ჯანდაცვა 1-12 ქ. რუსთავის 25-ე საჯარო სკოლა რუსთავი 15 მარტი 30 მარტი
რუსული ენა 2-12 შპს ერუდიტი თბილისი 21 მარტი 30 მარტი
ბუნებისმეტყველება 5-6 ქოსალარის საჯარო სკოლა თეთრიწყარო 6 თებერვალი 31 მარტი
ბიოლოგია 7-9 ქოსალარის საჯარო სკოლა თეთრიწყარო 6 თებერვალი 31 მარტი
ფიზიკა 8 ქოსალარის საჯარო სკოლა თეთრიწყარო 6 თებერვალი 31 მარტი
საქართველოს და მსოფლიოს გეოგრაფია 8 ქოსალარის საჯარო სკოლა თეთრიწყარო 6 თებერვალი 31 მარტი
ქიმია 9 ქოსალარის საჯარო სკოლა თეთრიწყარო 6 თებერვალი 31 მარტი
დაწყებითი კლასების მასწავლებელი 1-4 შპს თამარისი ბათუმი 11 თებერვალი 31 მარტი
საქმისმწარმოებელი 0 არღუნის საჯარო სკოლა დუშეთი 21 თებერვალი 31 მარტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 5-12 შპს ინტელექტი-XXI თბილისი 5 მარტი 31 მარტი
ფიზიკური აღზრდა 1-11 სკოლა ინტელექტი თბილისი 15 მარტი 31 მარტი
სპეციალური მასწავლებელი 0 ხიდრის საჯარო სკოლა ხარაგაული 19 მარტი 31 მარტი
ინგლისური ენა 5-10 სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აია-ჯესს თბილისი 20 მარტი 31 მარტი
სპორტის მასწავლებელი 4-8 მე-6 საჯარო სკოლა თბილისი 20 მარტი 31 მარტი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი 0 ჭიაურის საჯარო სკოლა ლაგოდეხი 21 მარტი 31 მარტი
რუსული ენა 5-11 182-ე საჯარო სკოლა თბილისი 22 მარტი 31 მარტი
ბუნებისმეტყველება 1-6 შპს ნანა გარდაბანი 21 თებერვალი 1 აპრილი
სპეც პედაგოგი 1-12 96-ე საჯარო სკოლა თბილისი 18 მარტი 1 აპრილი
სპეციალური მასწავლებელი 1-10 დაბა თამარისის საჯარო სკოლა ბოლნისი 19 მარტი 1 აპრილი
საქმეთამმართველი 0 ჭაპალას საჯარო სკოლა ბოლნისი 21 მარტი 1 აპრილი
სპეციალური მასწავლებელი 1-12 თელის საჯარო სკოლა ლაგოდეხი 18 მარტი 3 აპრილი
ბიბლიოთკარი 1-12 მე-6 საჯარო სკოლა თბილისი 20 მარტი 4 აპრილი
სპეც პედაგოგი 1-12 თბილისის მე-14 საჯარო სკოლა თბილისი 22 მარტი 4 აპრილი
სპეციალური მასწავლებელი 6-10 ძულუხის საჯარო სკოლა ვანი 25 მარტი 4 აპრილი
სპეციალური მასწავლებელი 1-12 168-ე საჯარო სკოლა თბილისი 25 მარტი 4 აპრილი
სპეციალური მასწავლებელი 1-12 165-ე საჯარო სკოლა თბილისი 25 მარტი 4 აპრილი
სპეციალური მასწავლებელი 1-12 შუბნის საჯარო სკოლა შუახევი 19 მარტი 5 აპრილი
სპეცმასწავლებელი 1-12 ქ. დედოფლისწყაროს I-ლი საჯარო სკოლა დედოფლისწყარო 22 მარტი 5 აპრილი
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 5-6 შპს ნიუტონის თავისუფალი სკოლა თბილისი 26 თებერვალი 6 აპრილი
დაწყებითის მასწავლებელი 1-4 თბილისის არქიმედეს სკოლა თბილისი 19 მარტი 7 აპრილი
ჯანდაცვა 1-12 168-ე საჯარო სკოლა თბილისი 25 მარტი 7 აპრილი
ინგლისური ენა 1-11 შპს დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია შავნაბადა თბილისი 9 მარტი 9 აპრილი
ინტეგრირებული კლასის მასწავლებელი1 1-12 61-ე საჯარო სკოლა თბილისი 25 მარტი 9 აპრილი
გვერდი 1 (სულ: 3)   | შემდეგი | ბოლო

სულ: 50 ვაკანსია
^ გვერდის დასაწყისში
ვაკანსიები ვაკანსიის ძებნა ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
© 2008 - 2019 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. ვებ-უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი