ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
ID თანამდებობა საგანი კლასი სკოლა მდებარეობა გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
17988 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა შპს სკოლა ევრო-2000 ბათუმი 8 აგვისტო 31 აგვისტო
17926 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №13 საჯარო სკოლა ბათუმი 6 აგვისტო 19 აგვისტო
17923 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I, II, III, IV სსიპ - ქალაქ ბათუმის №13 საჯარო სკოლა ბათუმი 6 აგვისტო 19 აგვისტო
17871 ტექნიკოს-ხელოსანი შპს ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა ბათუმი 5 აგვისტო 12 აგვისტო
17858 მასწავლებელი/მაძიებელი მუსიკა I, II შპს ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა ბათუმი 3 აგვისტო 10 აგვისტო
17855 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი I, II, III, IV შპს ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა ბათუმი 3 აგვისტო 10 აგვისტო
17660 დირექტორის მოადგილე შპს თამარისი ბათუმი 16 ივლისი 27 ივლისი
17576 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I შპს ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა ბათუმი 10 ივლისი 24 ივლისი
17575 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (გერმანული) V, VI, VII, VIII, IX, X შპს ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა ბათუმი 10 ივლისი 24 ივლისი
17574 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა VII, VI, IX შპს ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა ბათუმი 10 ივლისი 24 ივლისი
17573 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა VII, VIII, IX, X, XI შპს ბათუმის ქართულ-ამერიკული სკოლა ბათუმი 10 ივლისი 24 ივლისი
17548 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (ინგლისური) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს ნერგები ბათუმი 9 ივლისი 31 ივლისი
17537 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი I, II, IV, III, V, VI სსიპ - ქალაქ ბათუმის №9 საჯარო სკოლა ბათუმი 8 ივლისი 15 ივლისი
17536 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I სსიპ - ქალაქ ბათუმის №9 საჯარო სკოლა ბათუმი 8 ივლისი 15 ივლისი
17533 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (გერმანული) V, VI, VII, VIII, IX შპს ელიტური სკოლა "გორდა" ბათუმი 7 ივლისი 21 ივლისი
17532 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (რუსული) IV, V, VI, VII, VIII, IX შპს ელიტური სკოლა "გორდა" ბათუმი 7 ივლისი 21 ივლისი
17531 დამლაგებელი შპს ელიტური სკოლა "გორდა" ბათუმი 7 ივლისი 21 ივლისი
17513 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა VIII, XI სსიპ - ქალაქ ბათუმის №27 საჯარო სკოლა ბათუმი 7 ივლისი 19 ივლისი
17501 მასწავლებელი/მაძიებელი ეთნიკური უმცირესობების ენა (რუსული) სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 3 ივლისი 7 ივლისი
17500 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი IV სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 3 ივლისი 7 ივლისი
17499 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 3 ივლისი 7 ივლისი
17452 მასწავლებელი/მაძიებელი ისტორია V, VII, X, XI სსიპ - ქალაქ ბათუმის №18 საჯარო სკოლა ბათუმი 30 ივნისი 6 ივლისი
17439 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა V, X სსიპ - ქალაქ ბათუმის №18 საჯარო სკოლა ბათუმი 29 ივნისი 3 ივლისი
17431 დამლაგებელი შპს ელიტური სკოლა "გორდა" ბათუმი 26 ივნისი 5 ივლისი
17430 მასწავლებელი/მაძიებელი ქართული ენა და ლიტერატურა VII, VIII, IX, X, XI შპს ელიტური სკოლა "გორდა" ბათუმი 26 ივნისი 5 ივლისი
17429 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (გერმანული) V, VI, VII, VIII, IX, X, XI შპს ელიტური სკოლა "გორდა" ბათუმი 26 ივნისი 5 ივლისი
17394 მასწავლებელი/მაძიებელი ბიოლოგია VII, VIII, IX სსიპ - ქალაქ ბათუმის №10 საჯარო სკოლა ბათუმი 24 ივნისი 29 ივნისი
17393 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა VII, VIII, IX სსიპ - ქალაქ ბათუმის №10 საჯარო სკოლა ბათუმი 24 ივნისი 29 ივნისი
17338 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი VII, VIII, IX, X სსიპ - ქალაქ ბათუმის №10 საჯარო სკოლა ბათუმი 24 ივნისი 29 ივნისი
17337 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I სსიპ - ქალაქ ბათუმის №10 საჯარო სკოლა ბათუმი 24 ივნისი 29 ივნისი
17336 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I სსიპ - ქალაქ ბათუმის №10 საჯარო სკოლა ბათუმი 24 ივნისი 29 ივნისი
17333 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა X, VIII სსიპ - ქალაქ ბათუმის №10 საჯარო სკოლა ბათუმი 24 ივნისი 29 ივნისი
17385 მასწავლებელი/მაძიებელი ქართული, როგორც მეორე ენა, არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის I სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17384 მასწავლებელი/მაძიებელი ისტორია VII სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17382 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი III, IV სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17381 მასწავლებელი/მაძიებელი სამოქალაქო განათლება IX, X სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17380 მასწავლებელი/მაძიებელი სამოქალაქო განათლება VII, VIII, X სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17379 მასწავლებელი/მაძიებელი ქიმია VIII, IX, X სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17378 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა VII, VIII, IX სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17376 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა V, VII, X სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17375 მასწავლებელი/მაძიებელი ეთნიკური უმცირესობების ენა (რუსული) V, VII, X სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17374 მასწავლებელი/მაძიებელი ქართული ენა და ლიტერატურა V სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17371 მასწავლებელი/მაძიებელი ქართული ენა და ლიტერატურა V სსიპ - ქალაქ ბათუმის №15 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 ივნისი 28 ივნისი
17315 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი V, VI, VII, VIII, IX, X, XI შპს ნერგები ბათუმი 18 ივნისი 24 აგვისტო
17314 მასწავლებელი/მაძიებელი მუსიკა I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX შპს ნერგები ბათუმი 18 ივნისი 10 აგვისტო
17281 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს გიმნაზია 21-ე საუკუნე ბათუმი 15 ივნისი 30 ივნისი
17211 მასწავლებელი/მაძიებელი ქართული ენა და ლიტერატურა V, VI, VII შპს მრავალდარგობრივი გიმნაზია იბერია ბათუმი 15 ივნისი 25 აგვისტო
17250 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა V, VI, VIII, X, XI, XII, IX შპს გიმნაზია 21-ე საუკუნე ბათუმი 5 ივნისი 20 ივნისი
17230 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (გერმანული) V, VI, VII, VIII, IX, X, XI შპს ელიტური სკოლა "გორდა" ბათუმი 3 ივნისი 15 ივნისი
17229 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I შპს ელიტური სკოლა "გორდა" ბათუმი 3 ივნისი 15 ივნისი
17223 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (რუსული) V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს მრავალდარგობრივი გიმნაზია იბერია ბათუმი 31 მაისი 30 ივნისი
17213 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს მრავალდარგობრივი გიმნაზია იბერია ბათუმი 24 მაისი 25 აგვისტო
17210 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა VIII, X, XI, XII შპს მრავალდარგობრივი გიმნაზია იბერია ბათუმი 24 მაისი 8 სექტემბერი
17209 დამლაგებელი შპს მრავალდარგობრივი გიმნაზია იბერია ბათუმი 24 მაისი 30 აგვისტო
17064 მასწავლებელი/მაძიებელი გეოგრაფია შპს სკოლა ევრო-2000 ბათუმი 15 მარტი 25 მარტი
16999 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (ინგლისური) შპს სკოლა ევრო-2000 ბათუმი 4 მარტი 10 მარტი
16957 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი I, II, III, IV შპს გიმნაზია 21-ე საუკუნე ბათუმი 28 თებერვალი 29 თებერვალი
16956 სააღმზრდელო პროგრამების კოორდინატორი შპს მეგასკოლა ბათუმი 28 თებერვალი 15 მარტი
16955 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I შპს ფრანგული სკოლა ბათუმი 28 თებერვალი 31 მარტი
16824 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №7 საჯარო სკოლა ბათუმი 19 თებერვალი 4 მარტი
16811 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №17 საჯარო სკოლა ბათუმი 19 თებერვალი 24 თებერვალი
16776 მასწავლებელი/მაძიებელი ქიმია VIII, IX, X, XI შპს ელიტური სკოლა "გორდა" ბათუმი 18 თებერვალი 28 თებერვალი
16745 მასწავლებელი/მაძიებელი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 25 თებერვალი
16744 მასწავლებელი/მაძიებელი მუსიკა შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 27 თებერვალი
16743 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (ინგლისური) შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 25 თებერვალი
16742 მასწავლებელი/მაძიებელი ქართული ენა და ლიტერატურა შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 25 თებერვალი
16741 მასწავლებელი/მაძიებელი ქიმია შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 27 თებერვალი
16740 მასწავლებელი/მაძიებელი სამოქალაქო განათლება შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 27 თებერვალი
16739 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 25 თებერვალი
16738 მასწავლებელი/მაძიებელი ისტორია შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 27 თებერვალი
16737 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 27 თებერვალი
16736 მასწავლებელი/მაძიებელი გეოგრაფია შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 27 თებერვალი
16735 მასწავლებელი/მაძიებელი ბიოლოგია შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 27 თებერვალი
16734 მასწავლებელი/მაძიებელი ბუნებისმეტყველება შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 27 თებერვალი
16733 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა შპს მეგასკოლა ბათუმი 15 თებერვალი 27 თებერვალი
16724 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (ინგლისური) II, VI შპს სკოლა ევრო-2000 ბათუმი 14 თებერვალი 29 თებერვალი
16639 სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №13 საჯარო სკოლა ბათუმი 7 თებერვალი 13 თებერვალი
16638 ფსიქოლოგი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №13 საჯარო სკოლა ბათუმი 7 თებერვალი 13 თებერვალი
16615 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის №11 საჯარო სკოლა ბათუმი 6 თებერვალი 12 თებერვალი
16576 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №15 საჯარო სკოლა ბათუმი 6 თებერვალი 20 თებერვალი
16575 სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №15 საჯარო სკოლა ბათუმი 6 თებერვალი 18 თებერვალი
16545 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა X სსიპ - ქალაქ ბათუმის №2 საჯარო სკოლა ბათუმი 5 თებერვალი 15 თებერვალი
16446 საქმისმწარმოებელი შპს ნერგები ბათუმი 31 იანვარი 4 თებერვალი
16323 სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №5 საჯარო სკოლა ბათუმი 27 იანვარი 6 თებერვალი
16322 სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის №11 საჯარო სკოლა ბათუმი 27 იანვარი 3 თებერვალი
16246 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (გერმანული) V, VI, VII, VIII, IX, X შპს ელიტური სკოლა "გორდა" ბათუმი 24 იანვარი 4 თებერვალი
16228 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა შპს სკოლა ევრო-2000 ბათუმი 24 იანვარი 3 სექტემბერი
16220 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (გერმანული) II, IV, VI, VIII შპს სკოლა ევრო-2000 ბათუმი 23 იანვარი 1 თებერვალი
16199 მასწავლებელი/მაძიებელი ქიმია VIII, IX, X სსიპ - ქალაქ ბათუმის №8 საჯარო სკოლა ბათუმი 23 იანვარი 28 იანვარი
15776 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა V, VIII, IX შპს მრავალდარგობრივი გიმნაზია იბერია ბათუმი 16 იანვარი 20 იანვარი
15775 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა V, VIII, IX შპს მრავალდარგობრივი გიმნაზია იბერია ბათუმი 16 იანვარი 20 იანვარი
15615 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა VII, VIII, X, XI სსიპ - ქალაქ ბათუმის №18 საჯარო სკოლა ბათუმი 15 იანვარი 21 იანვარი
15511 მასწავლებელი/მაძიებელი ისტორია V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII სსიპ - ქალაქ ბათუმის №22 საჯარო სკოლა ბათუმი 14 იანვარი 19 იანვარი
15440 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა V შპს ფრანგული სკოლა ბათუმი 14 იანვარი 15 იანვარი
15323 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა სსიპ - ქალაქ ბათუმის №2 საჯარო სკოლა ბათუმი 13 იანვარი 23 იანვარი
15260 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა X, IX სსიპ - ქალაქ ბათუმის №2 საჯარო სკოლა ბათუმი 12 იანვარი 22 იანვარი
15254 ფსიქოლოგი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 11 იანვარი 16 იანვარი
15253 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - ქალაქ ბათუმის №3 საჯარო სკოლა ბათუმი 11 იანვარი 16 იანვარი
15196 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I სსიპ - ქალაქ ბათუმის №31 საჯარო სკოლა ბათუმი 10 იანვარი 14 იანვარი
15027 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა V, VIII, IX შპს მრავალდარგობრივი გიმნაზია იბერია ბათუმი 10 იანვარი 14 იანვარი
გვერდი 1 (სულ: 5)   | შემდეგი

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS