ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
ID თანამდებობა საგანი კლასი სკოლა მდებარეობა გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
44336 მასწავლებელი/მაძიებელი ბიოლოგია შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 1 აგვისტო 31 აგვისტო
44326 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი I, II, III, IV, V, VII, XI სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ რუსთავის №1 საჯარო სკოლა რუსთავი 1 აგვისტო 31 აგვისტო
44325 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი II სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ რუსთავის №1 საჯარო სკოლა რუსთავი 1 აგვისტო 31 აგვისტო
44329 IT სპეციალისტი შპს მილენიუმი რუსთავი 30 ივლისი 5 სექტემბერი
44289 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I სსიპ - ქალაქ რუსთავის №13 საჯარო სკოლა რუსთავი 29 ივლისი 26 აგვისტო
44288 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა VII, VIII, IX, X, XI სსიპ - ქალაქ რუსთავის №13 საჯარო სკოლა რუსთავი 29 ივლისი 26 აგვისტო
44292 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი შპს მილენიუმი რუსთავი 28 ივლისი 5 სექტემბერი
44291 მასწავლებელი/მაძიებელი ქიმია შპს მილენიუმი რუსთავი 28 ივლისი 5 სექტემბერი
44286 მასწავლებელი/მაძიებელი ქართული ენა და ლიტერატურა შპს მილენიუმი რუსთავი 28 ივლისი 5 სექტემბერი
44285 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა VII, VIII, IX, X, XI შპს მილენიუმი რუსთავი 28 ივლისი 5 სექტემბერი
44284 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (რუსული) III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს მილენიუმი რუსთავი 28 ივლისი 5 სექტემბერი
44283 მასწავლებელი/მაძიებელი მუსიკა VIII, X, IX, VII, VI, V, IV, III, II, I შპს მილენიუმი რუსთავი 28 ივლისი 5 სექტემბერი
44282 მასწავლებელი/მაძიებელი გეოგრაფია VII, VIII, IX, X, XI შპს მილენიუმი რუსთავი 28 ივლისი 5 სექტემბერი
44272 ბიბლიოთეკარი შპს რუსთველი რუსთავი 27 ივლისი 12 აგვისტო
44134 მასწავლებელი/მაძიებელი ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 20 ივლისი 27 ივლისი
43950 მასწავლებელი/მაძიებელი საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება XI შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 29 ივლისი
43949 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი X, XI, XII შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 5 აგვისტო
43948 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა X, XI შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 5 აგვისტო
43947 მასწავლებელი/მაძიებელი ქიმია X, XI შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 29 ივლისი
43946 მასწავლებელი/მაძიებელი ბიოლოგია X, XI შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 29 ივლისი
43945 მასწავლებელი/მაძიებელი გეოგრაფია X, XI შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 10 აგვისტო
43944 მასწავლებელი/მაძიებელი სამოქალაქო განათლება X შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 29 ივლისი
43943 მასწავლებელი/მაძიებელი ისტორია X, XI, XII შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 5 აგვისტო
43942 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (რუსული) X, XI, XII შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 29 ივლისი
43941 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (ინგლისური) X, XI, XII შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 5 აგვისტო
43940 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა X, XI, XII შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 5 აგვისტო
43939 მასწავლებელი/მაძიებელი ქართული ენა და ლიტერატურა X, XI, XII შპს აკადემიური საშუალო სკოლა რუსთავი 12 ივლისი 5 აგვისტო
43902 მასწავლებელი/მაძიებელი სამოქალაქო განათლება VII, VIII, IX, X შპს ლაზარე რუსთავი 12 ივლისი 31 ივლისი
43901 მასწავლებელი/მაძიებელი ისტორია VII, IX, VIII, X, XI, XII შპს ლაზარე რუსთავი 12 ივლისი 31 ივლისი
43869 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს ზოგადსაგანმანათლებლო არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი სკოლა "რეცა" რუსთავი 11 ივლისი 1 სექტემბერი
43837 ფსიქოლოგი შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 8 ივლისი 22 ივლისი
43836 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 8 ივლისი 22 ივლისი
43835 მასწავლებელი/მაძიებელი მუსიკა შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 8 ივლისი 22 ივლისი
43834 მასწავლებელი/მაძიებელი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 8 ივლისი 22 ივლისი
43833 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 8 ივლისი 22 ივლისი
43832 მასწავლებელი/მაძიებელი გეოგრაფია შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 8 ივლისი 22 ივლისი
43831 მასწავლებელი/მაძიებელი ისტორია შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 8 ივლისი 22 ივლისი
43830 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 8 ივლისი 22 ივლისი
43829 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 8 ივლისი 22 ივლისი
43828 სკოლის ექიმი შპს ზვიად გამსახურდიას სახელობის დავით მენაფირის სკოლა "ლამპარი" რუსთავი 8 ივლისი 22 ივლისი
43706 მასწავლებელი/მაძიებელი ისტორია შპს ზოგადსაგანმანათლებლო არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი სკოლა "რეცა" რუსთავი 5 ივლისი 6 ივლისი
43705 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი შპს ზოგადსაგანმანათლებლო არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი სკოლა "რეცა" რუსთავი 5 ივლისი 10 ივლისი
43629 სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №7 საჯარო სკოლა რუსთავი 1 ივლისი 10 ივლისი
43628 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №7 საჯარო სკოლა რუსთავი 1 ივლისი 10 ივლისი
43627 ბიბლიოთეკარი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №7 საჯარო სკოლა რუსთავი 1 ივლისი 10 ივლისი
43626 საინფორმაციო მენეჯერი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №7 საჯარო სკოლა რუსთავი 1 ივლისი 10 ივლისი
43624 საქმისმწარმოებელი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №7 საჯარო სკოლა რუსთავი 1 ივლისი 10 ივლისი
43602 მასწავლებელი/მაძიებელი ისტორია V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს ზოგადსაგანმანათლებლო არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი სკოლა "რეცა" რუსთავი 1 ივლისი 20 ივლისი
43601 მასწავლებელი/მაძიებელი ქართული ენა და ლიტერატურა V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს ზოგადსაგანმანათლებლო არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი სკოლა "რეცა" რუსთავი 1 ივლისი 3 ივლისი
43599 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (რუსული) V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს ზოგადსაგანმანათლებლო არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი სკოლა "რეცა" რუსთავი 1 ივლისი 3 ივლისი
43584 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I, II შპს საუნჯე რუსთავი 1 ივლისი 30 აგვისტო
43506 საქმისმწარმოებელი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ რუსთავის №2 საჯარო სკოლა რუსთავი 29 ივნისი 8 ივლისი
43489 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა XI, XII შპს რუსთველი რუსთავი 29 ივნისი 30 აგვისტო
43486 მასწავლებელი/მაძიებელი ბიოლოგია VII, VIII, IX, X, XI შპს რუსთველი რუსთავი 29 ივნისი 11 სექტემბერი
43483 მასწავლებელი/მაძიებელი ისტორია VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს მზეკაბანი 2 რუსთავი 29 ივნისი 31 აგვისტო
43482 მასწავლებელი/მაძიებელი მუსიკა I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX შპს მზეკაბანი 2 რუსთავი 29 ივნისი 31 აგვისტო
43481 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (ინგლისური) X, XI, XII შპს მზეკაბანი 2 რუსთავი 29 ივნისი 31 აგვისტო
43480 მასწავლებელი/მაძიებელი ბიოლოგია VII, XI შპს მზეკაბანი 2 რუსთავი 29 ივნისი 31 აგვისტო
43479 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი III, II შპს მზეკაბანი 2 რუსთავი 29 ივნისი 31 აგვისტო
43345 საქმისმწარმოებელი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №14 საჯარო სკოლა რუსთავი 23 ივნისი 12 ივლისი
43261 საქმისმწარმოებელი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ქალაქ რუსთავის №2 საჯარო სკოლა რუსთავი 21 ივნისი 28 ივნისი
43180 სპეციალური მასწავლებელი სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის №24 ქართული გიმნაზია რუსთავი 15 ივნისი 26 ივნისი
42956 დარაჯი შპს მზეკაბანი 2 რუსთავი 31 მაისი 12 ივნისი
42948 ბიბლიოთეკარი შპს მზეკაბანი 2 რუსთავი 30 მაისი 12 ივნისი
42836 მასწავლებელი/მაძიებელი დაწყებითის მასწავლებელი I შპს ლაზარე რუსთავი 18 მაისი 31 მაისი
42736 სკოლის ექიმი შპს სკოლა ჩირაღდანი რუსთავი 11 მაისი 20 მაისი
42720 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი შპს მილენიუმი რუსთავი 10 მაისი 31 მაისი
42719 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა შპს მილენიუმი რუსთავი 10 მაისი 31 მაისი
42684 ბიბლიოთეკარი შპს მზეკაბანი 2 რუსთავი 5 მაისი 20 მაისი
42675 დარაჯი შპს მზეკაბანი 2 რუსთავი 5 მაისი 15 მაისი
42671 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №7 საჯარო სკოლა რუსთავი 4 მაისი 11 მაისი
42640 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის №11 საჯარო სკოლა რუსთავი 2 მაისი 4 მაისი
42613 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №21 საჯარო სკოლა რუსთავი 2 მაისი 13 მაისი
42596 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი III, IV, V, VI, VII, VIII სსიპ - ქალაქ რუსთავის №21 საჯარო სკოლა რუსთავი 29 აპრილი 11 მაისი
42570 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა შპს სკოლა ჩირაღდანი რუსთავი 27 აპრილი 6 მაისი
42567 IT სპეციალისტი შპს მილენიუმი რუსთავი 26 აპრილი 31 მაისი
42539 მასწავლებელი/მაძიებელი მუსიკა შპს სკოლა ჩირაღდანი რუსთავი 20 აპრილი 30 აპრილი
42520 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი VIII, IX, X, XI, XII შპს ლაზარე რუსთავი 18 აპრილი 30 აპრილი
42519 მასწავლებელი/მაძიებელი ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები II, III, IV, V, VI შპს ლაზარე რუსთავი 18 აპრილი 30 აპრილი
42518 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (ინგლისური) X, XI, XII შპს ლაზარე რუსთავი 18 აპრილი 30 აპრილი
42517 მასწავლებელი/მაძიებელი მუსიკა V, VI, VII, VIII, IX შპს ლაზარე რუსთავი 18 აპრილი 30 აპრილი
42516 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა VII, VIII, IX, X, XI შპს ლაზარე რუსთავი 18 აპრილი 30 აპრილი
42515 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა V, VI, VII, VIII შპს ლაზარე რუსთავი 18 აპრილი 30 აპრილი
42514 მასწავლებელი/მაძიებელი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება V, VI, VII, VIII, IX შპს ლაზარე რუსთავი 18 აპრილი 30 აპრილი
42513 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის №16 საჯარო სკოლა რუსთავი 18 აპრილი 28 აპრილი
42512 ენისა და მეტყველების თერაპევტი სსიპ - ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის №16 საჯარო სკოლა რუსთავი 18 აპრილი 28 აპრილი
42422 მასწავლებელი/მაძიებელი უცხოური ენა (ინგლისური) შპს სკოლა ჩირაღდანი რუსთავი 13 აპრილი 22 აპრილი
42400 საქმისმწარმოებელი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ რუსთავის №1 საჯარო სკოლა რუსთავი 12 აპრილი 25 აპრილი
42395 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკა VII, VIII, IX, X, XI შპს მილენიუმი რუსთავი 12 აპრილი 30 აპრილი
42393 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII შპს მილენიუმი რუსთავი 12 აპრილი 30 აპრილი
42390 მასწავლებელი/მაძიებელი მათემატიკა შპს სკოლა ჩირაღდანი რუსთავი 12 აპრილი 22 აპრილი
42379 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი სსიპ - ქალაქ რუსთავის №22 საჯარო სკოლა რუსთავი 12 აპრილი 19 აპრილი
42350 მასწავლებელი/მაძიებელი მუსიკა სსიპ - ქალაქ რუსთავის №7 საჯარო სკოლა რუსთავი 11 აპრილი 15 აპრილი
42348 დამლაგებელი სსიპ - ლევან გოთუას სახელობის ქალაქ რუსთავის №17 საჯარო სკოლა რუსთავი 11 აპრილი 20 აპრილი
42264 IT სპეციალისტი შპს მილენიუმი რუსთავი 6 აპრილი 25 აპრილი
42236 მასწავლებელი/მაძიებელი ქართული ენა და ლიტერატურა V, VI შპს მზეკაბანი 2 რუსთავი 5 აპრილი 15 აპრილი
42226 მასწავლებელი/მაძიებელი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII სსიპ - ჟიული შარტავას სახელობის ქალაქ რუსთავის №4 საჯარო სკოლა რუსთავი 5 აპრილი 18 აპრილი
42184 დაცვა შპს სკოლა ჩირაღდანი რუსთავი 4 აპრილი 14 აპრილი
42183 უსაფრთხო სკოლის მენეჯერი შპს სკოლა ჩირაღდანი რუსთავი 4 აპრილი 14 აპრილი
42182 მასწავლებელი/მაძიებელი მუსიკა IV, V, VI, VII, VIII, IX შპს სკოლა ჩირაღდანი რუსთავი 4 აპრილი 14 აპრილი
გვერდი 1 (სულ: 8)   | შემდეგი

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS