ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა შპს თანამედროვე განათლების აკადემია
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა სააღმზრდელო საქმიანობაში დასაქმებული პერსონალი
სექტორი
რეგიონი თბილისი
რაიონი ვაკე-საბურთალო
ტელეფონი +995 32 291 35 35 / 291 35 36
სამუშაოს დაწყების თარიღი15 სექტემბერი, 2022წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

ვაკანსია ცხადდება ტუტორის პოზიციაზე. შერჩეული აპლიკანტი ტუტორობას გაუწევს ორ კლასს საბაზო საფეხურზე.

ტუტორის ფუნქციები:

1. კლასის საჭიროებების გათვალისწინებით, სადამრიგებლო პროგრამის შემუშავება და განხორციელება

2. კლასის ორგანიზება გაკვეთილების დაწყებამდე

3. მოსწავლის გაცდენების და დაგვიანებების აღრიცხვა და მშობლების დროული ინფორმირება

4. გაცდენის/დაგვიანების მიზეზის გარკვევა

5. შესვენებებზე კლასის კონტროლი

6. გაკვეთილებზე დასწრება და მოსწავლეთა ქცევისა და სწავლის შედეგების მონიტორინგი

7. მშობლებთან ხშირი კომუნიკაცია მოსწავლის ქცევისა და აკადემიური შედეგების შესახებ

8. ყოველთვიურად მშობლების წერილობითი ინფორმირება მოსწავლის ძლიერი ან გასაუმჯობესებელი მხარეებისა და შესაბამისი რეკომენდაციები მითითებით

9. საკლასო დოკუმენტაციის წარმოება (მაგ. პირადი საქმეები და სხვ.)

10. კლასის ელექტრონული ჟურნალის მონიტორინგი.

11. საკლასო, სასკოლო და არაფორმალური განათლების აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება

12. საგნობრივ და, საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდუალურ კონსულტაციებზე მოსწავლეთა დასწრების უზრუნველყოფა

13. საშინაო დავალებებზე კლასის მუშაობის უზრუნველყოფა, შედეგების გაკონტროლება და მშობლების და კლასში შემავალი მასწავლებლების ყოველდღიური ინფორმირება

14. სემესტრში ორჯერ მშობელთა კრების ჩატარება

15. კლასში შემავალ მასწავლებლებთან თანამშრომლობა


გამოქვეყნების თარიღი 2 აგვისტო, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 14 აგვისტო, 2022წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS