ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეზათის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
სექტორი
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი აბაშა
ტელეფონი 591818272
სამუშაოს დაწყების თარიღი16 მაისი, 2022წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 240-260 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) წარმოადგინოს განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

2. კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა; სხვა სკოლაში დასაქმებული პირის დოკუმენტაციას არ განიხილება.

ბ) გასაუბრება;

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისთვის, განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

საქმისმწარმოებლის მოვალეობა:

• შემოსული კორესპონდენციის მიღება-აღრიცხვა, დამუშავება და სპეციალურ ჟურნალში გატარება;

• შიდა დოკუმენტაციის (სამსახურებრივი ბარათების, მოხსენებითი ბარათების და ა.შ.) აღრიცხვა, მოწესრიგება და სპეციალურ ჟურნალში გატარება;

• დაწესებულების შიდა სამართლებრივი აქტებისა და გასული კორესპონდენციის სათანადოდ აღრიცხვა-მოწესრიგება.

• მოქმედი კანონმდებლობისა და შიდა სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად სხვა ფუნქციების განხორციელება.

დამატებითი ფუნქციები და მოვალეობები:

1. აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა, რეგისტრაცია;

2. გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა;

3. უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა;

4. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;

5. მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი;

6. უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა;

7. უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა, ასლის გადაღება;

8. უზრუნველყოს მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გააკონტროლოს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოება;

9. კონტროლი გაუწიოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულების, დავალების ადრესატებამდე მიტანას.

10. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამა eflow, eschool-ში მუშაობa

გამოქვეყნების თარიღი 11 მაისი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 30 მაისი, 2022წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS