ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეტას საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საინფორმაციო მენეჯერი
სექტორი
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი ბოლნისი
ტელეფონი 596015000
სამუშაოს დაწყების თარიღი20 მაისი, 2022წ.
სამუშაო საათები8 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 300-310 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

. უზრუნველყოს სკოლის ვებ-გვერდის და facebook-ის მართვა;

2. უზრუნველყოს კომპიუტერული ლაბორატორიის უსაფრთხო და ეფექტური მუშაობა;

3. საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს სკოლის მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის და სკოლის სხვა თანამშრომლებისთვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებაში კონსულტაციების გაწევა;

4. უზრუნველყოს სკოლის მოსწავლეთა დარეგისტრირება ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში თითოეულ საგანში/საგნებში განსაზღვრული კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის შესაბამისად და ხელი შეუწყოს ოლიმპიადის მიმდინარეობას.

5. აქტიური მონაწილეობა მიიღოს სკოლის განვითარების დაგეგმარებაში, კოორდინირება გაუწიოს სკოლის ისტ-ის გეგმის განვითარებას;

6. განსაზღვროს სკოლის მასწავლებლების საჭიროებები ისტ-ის სფეროში.

7. კოორდინაცია გაუწიოს ისტ-ის სასწავლო გეგმებში ინტეგრირებას და ისტ-ზე დაფუძნებულ სასწავლო პროექტების განხორციელებას;

8. დაგეგმოს, კოორდინაცია გაუწიოს და შეიმუშაოს სკოლის მიერ ისტ-ის რესურსების ეფექტურად გამოყენების გზები (კომპიუტერული ლაბორატორიის განრიგი, კომპიუტერული კლუბის ღონისძიებები, ჟურნალები);

9. უზრუნველყოს თანამშრომელთა სკოლაში გამოცხადების ელ. ტაბელის გამართულად მუშაობა;

10. სასწავლო წლის პირველი სემესტრის და წლის ბოლოს დირექტორს წარუდგინოს მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების რეიტინგები კლასების მიხედვით.

11. უზრუნველყოს თავისი პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული კომპიუტერული ტექნიკის დაცვა და აღრიცხვა, მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნული ქონების ინვენტარიზაციაში, დროულად შეადგინოს ანგარიშგება და აწარმოოს შესაბამისი დოკუმენტაცია;


გამოქვეყნების თარიღი 6 მაისი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 16 მაისი, 2022წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS