ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ ბათუმის №18 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ენისა და მეტყველების თერაპევტი
სექტორი
რეგიონი აჭარა
რაიონი ბათუმი
ტელეფონი 555200243
სამუშაოს დაწყების თარიღი6 დეკემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები10 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 480 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ერთ–ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

1. ჰქონდეს მინიმუმ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ;

2. ენისა და მეტყველების სპეციალისტად მუშაობის მინიმუმ 6 თვიანი გამოცდილება, მათ შორის ჩაითვლება მოხალისეობის ან სტაჟირების გამოცდილება;

3. გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური განათლების სამაგისტრო ან/და სასწავლო პროგრამა ენისა და მეტყველების თერაპია.

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი;

2. ავტობიოგრაფია/cv (მისამართის, ელ-ფოსტისა და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით);

3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;

4. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

5. დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ კანდიდატის უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში მონაწილეობას და სასწავლო პროგრამის გავლას (მოწმობები, სერტიფიკატები და სხვა), ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

კონკურსის ეტაპები:

კონკურსი ტარდება 2 ეტაპად;

პირველ ეტაპზე გადაირჩევა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ,

მეორე ეტაპზე ჩატარდება გასაუბრება

დამატებითი ინფორმაცია:

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.


გამოქვეყნების თარიღი 22 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 1 დეკემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS