ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის №87 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი უცხოური ენა (გერმანული)
სექტორი ქართული
რეგიონი თბილისი
რაიონი ისანი-სამგორი
ტელეფონი 2775133, 577332811
სამუშაოს დაწყების თარიღი27 ნოემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები21 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 750-850 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ქმედუნარიან ფიზიკურ პირს, რომელიც სრულფასოვნად ფლობს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის მიმართ, საქართველოს კანონით „ზოგადი განათლების შესახებ“, წაყენებულ მოთხოვნებს: - უმაღლესი განათლება; - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და კარირული წინსვლის სქემაში ჩართულობა; - სერტიფიცურებული; - სწავლების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა; - საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის ცოდნა; - ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლიანი ცოდნა; - ინტეგრირებული გაკვეთილების ჩატარების შესაძლებლობა და გამოცდილება; - საგაკვეთილო პროცესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება.


კონკურსში მონაწილეებმა  ელ.ფოსტაზე: iverielni@yahoo.com საჭიროა გამოაგზავნოთ შემდეგი დოკუმენტები: 1. ავტობიოგრაფია/CV; 2. სამოტივაციო წერილი;; 3. განათლების სფეროში მომუშავე სამი რეკომენდატორის სახელი, გვარი, სამუშაო ადგილი და ტელეფონები;; 4.ზოგადი განათლების მესამე საფეხურზე ნებისმიერი თითო კლასის, თთ - თთო გაკვეთილის სანიმუშო გეგმა; 5. ზოგადი განათლების მესამე  საფეხურზე ნბისმიერი ერთი გაკვეთილის ჩატარების გეგმა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვეავში დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხილება.კონკურსის საფუძვლეზე შერჩეულ პედაგოგს დაევალება: - საგნობრივი პროგრამების შემუშავება; - გაკვეთილების დაგეგმვა/ჩატარება; - ჩატარებული გაკვეთილის შეფასება/ანალიზი; - საგაკვეთილო მასალების შემდგომი სრულყოფისა და განვითარების პროცესში მონაწილეობა; -კლასის დამრიგებლობა; - კათედრის მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა; - ანგარიშის მომზადება კათედრის გამგისა და დირექციის მოთხოვნის შესაბამისად; - სკოლის ელექტრონული ჟურნალის წარმოება; - სკოლაში მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით მასწავლებელთა მორიგეობის სქემაში ჩართვა და მორიგეობა. ელ.ფოსტაზე: iverielni@yahoo.com საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 25 აგვისტოს 18 საათი. დაგვიანებით ან არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე (გასაუბრების ეტაპი) მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ ზემოთ მოთხოვნილ კრიტერიუმებს

გამოქვეყნების თარიღი 21 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 27 ნოემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS