ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ რუსთავის №22 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
სექტორი
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი რუსთავი
ტელეფონი 577211422
სამუშაოს დაწყების თარიღი10 ნოემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები35 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 470 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სავალდებულო მოთხოვნებს:

ა) ჰქონდეს სერტიფიკატი საექიმო სპეციალობებში - ,,საოჯახო მედიცინა“

  ,, პედიატრია“, ,, თერაპევტი“ და სხვა;

ბ) ფლობდეს საოფისე კომპიუტერული პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;

გ) იცოდეს სახელმწიფო ენა.

2. კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ დამატებით მოთხოვნებს:

ა) ჰქონდეს სკოლის ექიმის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება;

ბ) ჰქონდეს პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;

3. კონკურსში მონაწილეობის მიზნით კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;

ბ) საექიმო სპეციალობაში/სპეციალობებში სერტიფიკატის ასლ(ებ)ი;

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ კანდიდატის უწყვეტი პროფესიული განვითარების სიტემაში მონაწილეობის (მოწმობები, სერტიფიკატები და სხვა), ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

ე) სამოტივაციო წერილი, სადაც კანდიდატის მიერ ნათლად იქნება წარმოჩენილი, თუ რატომ სურს სკოლის ექიმის თანამდებობაზე დასაქმება;

ვ) ავტობიოგრაფია (CV), რომელშიც მითითებული იქნება მისამართი, ელექტრონული ფოსტა და საკონტაქტო ტელეფონი.

გამოქვეყნების თარიღი 20 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 25 ნოემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS