ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ავთანდილ დეკანოიძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №32 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი
სექტორი
რეგიონი იმერეთი
რაიონი ქუთაისი
ტელეფონი 599767643
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 ნოემბერი, 2021წ.
სავარაუდო ხელფასი 400-420 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 2
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

ანდიდატი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ასისტენტის შტატზე უნდა აკმაყოფილებდეს რომელიმე შემდეგ მოთხოვნას:

1. ჰქონდეს უმაღლესი განათლება, მათ შორის არასრული.

2. ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით.

მოსწავლის ასისტენტის სამუშაო დატვირთვა ითვალისწინებს:

1. საკონტაქტო საათებს მოსწავლესთან - სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის რეგულარული ან საჭიროებით განსაზღვრული თანხლება სასკოლო პერიოდის განმავლობაში (გაკვეთილზე, დასვენებებზე, სასკოლო ავტობუსით მგზავრობისას, საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრულ შემეცნებით, საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე, რეკრეაციულ / გასართობ აქტივობებზე);

2. არასაკონტაქტო საათებს მოსწავლესთან - მასწავლებლებთან და სხვა სპეციალისტებთან ერთად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის მხარდამჭერი სასწავლო გარემოს შექმნაზე ზრუნვა (მოსწავლის არყოფნის დროს).

(მოსწავლის ასისტენტის სამუშაო დატვირთვის ორ მესამედზე მეტს მოიცავს მოსწავლესთან საკონტაქტო საათები, ხოლო ერთი მესამედი შესაძლოა დაეთმოს არასაკონტაქტო სამუშაოს).

 სკოლის საჭიროება:     ასისტენტმა უნდა იმუშაოს 2 ცვლაში 09:00 საათისან 17 საათამდე

გამოქვეყნების თარიღი 13 ოქტომბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 22 ოქტომბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS