ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა ა(ა)იპ ორ ავნერ და ჰანა
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა ფსიქოლოგი
სექტორი
რეგიონი თბილისი
რაიონი ძველი თბილისი
ტელეფონი 599924101
სამუშაოს დაწყების თარიღი18 ოქტომბერი, 2021წ.
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ფსიქოლოგიაში;

 ბავშვის კოგნიტური, ემოციური, ფუნქციური და კომუნიკაციური უნარების შეფასების გამოცდილება;

 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან/მოსწავლეებთან მუშაობის მინიმუმ 6 თვიანი გამოცდილება;

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა;

 ეროვნული სასწავლო გეგმის ცოდნა;

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის გამოცდილება;

გუნდური მუშაობის უნარი. ქცევის მართვის სტრატეგიების ცოდნა და პრაქტიკაში გამოყენების გამოცდილება .

2. უპირატესობა მიენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით:

• აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სწავლების ან/და ზრუნვის გამოცდილება;

• აქვს ინკლუზიურ განათლების სფეროში ტრენინგ კურსების გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები;

3. კონკურსის ეტაპები:

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

2. გასასაუბრება

გამოქვეყნების თარიღი 13 ოქტომბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 17 ოქტომბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS