ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - დიმიტრი უზნაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №22 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი დაწყებითის მასწავლებელი
კლასი I
სექტორი ქართული
რეგიონი თბილისი
რაიონი დიდუბე-ჩუღურეთი
ტელეფონი 2341859
სამუშაოს დაწყების თარიღი20 სექტემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები18 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული (300 კრედიტიანი) საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და მასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში უნდა გაიარონ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (60 კრედიტიანი) ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დისტანციური კურსი (მაძიებლობა), ან პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (მაინორი);

უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია (საგნის გამოცდა);

უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

2015 წლამდე სერტიფიცირებული (საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა) პირი.

2. ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

წერილობითი განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;

პირადობის მოწმობის ასლი;

ავტობიოგრაფია/ cv.

შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი

სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი ან მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების ამსახველი დოკუმენტაცია.

შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).

3. კონკურსის ეტაპები მოიცავს:

განაცხადების გადარჩევას;17 სექტემბერი

გასაუბრებას;17 სექტემბერი

კომისია დავუკავშირდება მხოლოდ იმ შერჩეულ კანდიდატებს, ვინც დააკმაყოფილებს შესაბამისს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

4.დამატებითი ინფორმაცია:

კონკურსანტს უნდა შეეძლოს თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება სასწავლო პროცესში.

კონკურსანტი უნდა იცნობდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმას

გამოქვეყნების თარიღი 14 სექტემბერი, 2021წ.

გამოხმაურების ბოლო თარიღი 15 სექტემბერი, 2021წ.

გამოქვეყნების თარიღი 14 სექტემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 15 სექტემბერი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS