ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №176 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ფსიქოლოგი
სექტორი
რეგიონი თბილისი
რაიონი ისანი-სამგორი
ტელეფონი 2455940
სამუშაოს დაწყების თარიღი3 მაისი, 2021წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 300-480 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

ა) ბავშვის განვითარების ბიო-ფსიქო-სოციალური ფაქტორები, კანონზომიერებები და სტადიები;

ბ) სწავლისა და სწავლების მიდგომებისა და სტრატეგიების ფსიქოლოგიური ასპექტები;

გ) განათლების ფსიქოლოგიის თანამედროვე აქტუალური საკითხები;

დ) ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქო-ფიზიკური განვითარების ასაკობრივი და სპეციფიკური პრობლემები და მათი გადალახვის გზები;

ე) მასწავლებლების და მშობლების კონსულტირების სპეციფიკა;

ვ) განათლების ფსიქოლოგიის სფეროში კომპლექსური საკითხების თანამედროვე, უახლესი კვლევის მეთოდები;

ზ) პედაგოგიური ფსიქოლოგიის თეორიის და კონკრეტული სკოლის კულტურის სისტემური ანალიზის საფუძველზე სკოლის ფსიქოლოგის პრაქტიკული მუშაობის დაგეგმვა და განხორციელება;

თ) მოსწავლეების სწავლის სირთულეების დამოუკიდებლად კვლევა და მათზე რეაგირება;

ი) უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენება საგანმანათლებლო სივრცეში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრაქტიკული ამოცანების დასაყენებლად და მოზარდთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის ხელშეწყობისათვის;

კ) სისტემური თეორიების ცოდნა მოზარდის პიროვნული ფორმირების ამოცანათა გადასაჭრელად და სკოლა-ოჯახი-თემი თანამშრომლობის ხელშეწყობისათვის;

ფსიქოლოგის  მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.tbilisi176@mes.gov.ge 

გამოქვეყნების თარიღი 7 აპრილი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 21 აპრილი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS