ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ალვანის №2 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საინფორმაციო მენეჯერი
სექტორი
რეგიონი კახეთი
რაიონი ახმეტა
ტელეფონი 591012710
სამუშაოს დაწყების თარიღი15 მარტი, 2021წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 320 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

კანდიდატის მიმართ წაყენებული მოთხოვნები:

2.1 საგანმანათლებლო ხარისხი: სრული ზოგადი განათლება;

2.2 სამუშაო გამოცდილება: არანაკლებ 2 წელი

2.3 სახელმწიფო ენის სრულყოფილი ცოდნა.

2.4 სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) საქართველოს შრომის კოდექსი;

გ) საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“;

დ) საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“;

ე) ,,ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის N 448 ბრძანება.

2.5 კომპიუტერული პროგრამები, ოპერატიული სისტემები

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე

ა) Microsoft Office Word კარგი

ბ) Microfist Office Excel კარგი

გ) Microsoft Office Outlook კარგი

დ) Microsoft Office Power Point კარგი

ე) Internet Explorer კარგი

   3. სამუშაო აღწერილობა:

3.1. უზრუნველყფს კომპიუტერული ლაბორატორიის უსაფრთხო და ეფექტური მუშაობას;

3.2 საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის და სკოლის სხვა თანამშრომლებისთვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებაში კონსულტაციების გაწევას;

3.3 უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეთა დარეგისტრირებას ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში თითოეულ საგანში/საგნებში განსაზღვრული კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის შესაბამისად და ხელს უწყობს ოლიმპიადის მიმდინარეობას.

3.4 აქტიური მონაწილეობს იღბს სკოლის განვითარების დაგეგმარებაში, კოორდინირებას უწვს სკოლის ისტ-ის გეგმის განვითარებას;

3.5. განსაზღვრავს სკოლის მასწავლებლების საჭიროებები ისტ-ის სფეროში.

3.6 კოორდინაცია უწევს ისტ-ის სასწავლო გეგმებში ინტეგრირებას და ისტ-ზე დაფუძნებულ სასწავლო პროექტების განხორციელებას;

3.7 დგეგმოს, კოორდინაცია გაუწიოს და შეიმუშაოს სკოლის მიერ ისტ-ის რესურსების ეფექტურად გამოყენების გზები (კომპიუტერული ლაბორატორიის განრიგი, კომპიუტერული კლუბის ღონისძიებები, ჟურნალები);

3.8 უზრუნველყოს თანამშრომელთა სკოლაში გამოცხადების ელ. ტაბელის გამართულად მუშაობა;

3,9 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის და წლის ბოლოს დირექტორს წარუდგინოს მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების რეიტინგები კლასების მიხედვით.

3.10. უზრუნველყოს თავისი პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული კომპიუტერული ტექნიკის დაცვა და აღრიცხვა, მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნული ქონების ინვენტარიზაციაში, დროულად შეადგინოს ანგარიშგება და აწარმოოს შესაბამისი დოკუმენტაცია;

მსურველ კანდიდატთან გასაუბრება ჩატარდება: სსიპ-ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ალვანის N2 საჯარო სკოლაში 02 მარტს, 11:00 სთ-ზე. 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ მითითებულ ელ.ფოსტის მისამართზე: ZemoAlvani2@mes.gov.ge

გამოქვეყნების თარიღი 23 თებერვალი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 1 მარტი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS