ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №4 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური მასწავლებელი
სექტორი
რეგიონი იმერეთი
რაიონი ზესტაფონი
ტელეფონი 595217510
სამუშაოს დაწყების თარიღი15 მარტი, 2021წ.
სამუშაო საათები36 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 450-520 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. კანდიდატი სპეციალური მასწავლებლის შტატზე უნდა აკმაყოფილებდეს რომელიმე შემდეგ მოთხოვნას:


• მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული ჰქონდეს განათლების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით);

• ჰქონდეს სულ მცირე ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და უნდა იცნობდეა სპეციალური განათლების პროგრამას;

• ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და უნდა ჩააბაროს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდა.

• ჰქონდეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენისა და განხორციელების გამოცდილება;

• ფლობდეს გუნდური მუშაობის უნარი;

• ფლობდეს კარგი საკომუნიკაციო და ინტერ-პერსონალური უნარები, განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებით;

• იცნობდეს ეროვნული სასწავლო გეგმას;

• ფლობდეს ციფრულ ტექნოლოგიებს;


2. ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:


1. ავტობიოგრაფია/ cv;

2. სამოტივაციო წერილი;

3. პირადობის მოწმობის ასლი;

4. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

5. შესაბამისი სერტიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში)

6. განცხადების გადარჩევას (პირის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა) წარდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, უზრუნველყოფს კომისია.

7. განსაზღვრული დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხილება.

8. შესაბამისი დოკუმენტაციის მიღება მოხდება მატერიალური სახით.


3. კონკურსის ეტაპები:


1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა 03.03..2021 წ;

2. გასაუბრება 05.03..2021 წ. 11 სთ.
4. კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა:


1. კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა შეიძლება სკოლის საკონკურსო კომისიის მისამართზე - ქალაქი ზესტაფონი, მელქაძის ქუჩა N2

გამოქვეყნების თარიღი 22 თებერვალი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 1 მარტი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS