ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №89 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი იაპონური ენა
კლასი X, XI
სექტორი ქართული
რეგიონი თბილისი
რაიონი ისანი-სამგორი
ტელეფონი
სამუშაოს დაწყების თარიღი18 იანვარი, 2021წ.
სამუშაო საათები8 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 180-250 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

ვაკანსიის მაძიებელს

უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი 

ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხი და მასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში უნდა გაიარონ 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა ან მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დისტანციური კურსი; 

ან უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 

საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხი, ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

გავლილი უნდა ჰქონდეთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა და 

უნდა ჰქონდეთ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული 

საგნობრივი კომპეტენცია; 

კონკურსის ეტაპებია:

ა) კანდიდატების მიერ წარდგენილი განაცხადების გადარჩევა;

ბ) შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება;

გ) კონკურსის შედეგების განსაზღვრა.


აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია :

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) ავტობიოგრაფია/ cv;

გ) შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი; დ) ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა;

ე) შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში)


გამოქვეყნების თარიღი 30 დეკემბერი, 2020წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 13 იანვარი, 2021წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS