ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერის №2 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
სექტორი
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი ბოლნისი
ტელეფონი 596014646
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 დეკემბერი, 2020წ.
სავარაუდო ხელფასი 150-180 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1.აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა, რეგისტრაცია; 2. გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა; 3.უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა; 4. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა; 5.მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი; 6.უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა; 7. უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა, ასლის გადაღება; 8. უზრუნველყოს მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გააკონტროლოს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოება; 9.კონტროლი გაუწიოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულების, დავალების ადრესატებამდე მიტანას.10.კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Outlook) კარგად ცოდნა; 

გამოქვეყნების თარიღი 20 ნოემბერი, 2020წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 25 ნოემბერი, 2020წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS