ქართულად English
ვაკანსიები ვაკანსიის ძებნა ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« მთავარ გვერდზე ამოსაბეჭდი ვერსია

საგანი სპეციალური მასწავლებელი
კლასი 1-12
სკოლა ღვანკითის საჯარო სკოლა
სკოლის სპეციფიკასსიპ გურამ ქარქაშაძის სახელობის, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ღვანკითის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
ვაკანსიის ტიპი გამოცდილი მასწავლებლისთვის ან მაძიებლისთვის
რეგიონი იმერეთი
რაიონი თერჯოლა
მისამართი სოფელი ღვანკითი
ტელეფონი 577653550
ელ-ფოსტაGhvankiti@mes.gov.ge
ვებ-გვერდიღვანკითის საჯარო სკოლა
სამუშაოს დაწყება1 ოქტომბერი, 2018წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 300-350 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებიმასწავლებლის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატი სავალდებულოა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობას უნდა ჰქონდეს უმაღლესი პედაგოგიური განათლება, სასურველია ჰქონდეს სსმ მოსწავლესთან მუშაობის გამოცდილება და შესაბამისი სერტიფიკატი. ბ) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების მითითებით) სსსმ მოსწავლეეთან მუშაობის გამოცდილება, უნდა შეეძლოს ინდივიდუალური გეგმის შედგენა . გავლილი ჰქონდეს ინკლუზიური განათლების პრინციპის ტრენინგები. შეეძლოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან ინდივიდუალურად მუშაობა. იცნობდეს რთული ქცევის სტრატეგიებს, დაეხმაროს საგნის მასწავლებელს/ებს, მშობლებსა და სხვა სპეციალისტებს. სპეციალურ მასწავლებლად/მასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში უნდა გაიაროს სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამა ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დისტანციური კურსი და უნდა ჩააბაროს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი გამოცდა.
განაცხადის შეტანის წესი ვაკანტური საათების დასაკავებლად კანდიდატმა სკოლის ელ.ფოსტის მისამართზე უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. პირადობის მოწმობის ასლი; 2. ავტობიოგრაფია/ CV 3. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი; 4. შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).5. შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
დამატებითი ინფორმაციაარასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.
გამოქვეყნების თარიღი 14 სექტემბერი, 2018წ.
ბოლო ვადა 24 სექტემბერი, 2018წ.


ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა
« მთავარ გვერდზე ამოსაბეჭდი ვერსია
ვაკანსიები ვაკანსიის ძებნა ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
© 2008 - 2018 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. ვებ-უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი