ქართულად English
ვაკანსიები ვაკანსიის ძებნა ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« მთავარ გვერდზე ამოსაბეჭდი ვერსია

საგანი დაწყებითი კლასების მასწავლებელი
კლასი 1-4
სკოლა ქ. გურჯაანის გ. ჭილაშვილის საავტორო სკოლა
სკოლის სპეციფიკაზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლის ტიპი საჯარო
ვაკანსიის ტიპი გამოცდილი მასწავლებლისთვის ან მაძიებლისთვის
რეგიონი კახეთი
რაიონი გურჯაანი
მისამართი ქ. გურჯაანი კოსტავას ქ # 63
ტელეფონი 577678443
ელ-ფოსტაgurjaani4@mes.gov.ge
სამუშაოს დაწყება17 სექტემბერი, 2018წ.
სამუშაო საათები14 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 420-520 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია) პირადობის მოწმობის ასლი; ბ) ავტობიოგრაფია/ cv გ) შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი; დ) სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან/და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის დადგენილება N 35 „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 თებერვლის N 68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. თავი III – „მასწავლებლის მომზადებისა და საქმიანობის დაწყების წესი, მასწავლებლის განათლება და მასწავლებლობის უფლების მოპოვება“ - ით განსაზღვრული ერთერთი საკვალიფიკაციო მოთხოვნის დამადასტურებელი დოკუმენტები. ე) შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).
განაცხადის შეტანის წესი კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა შეიძლება სკოლის საკონკურსო კომისიის მისამართზე, აგრეთვე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
დამატებითი ინფორმაციაკონკურსის დროს კომისია განიხილავს თითოეულ განცხადებას. კონკურსი შედგება 2 ეტაპისაგან: პირველ ეტაპზე ხდება ბიოგრაფიების/СV-ების გადარჩევა. მეორე ეტაპზე კი ხდება საუკეთესო ბიოგრაფიების/СV-ების მქონე პირებთან გასაუბრება. კანდიდატს კომისია შეარჩევს წარმოდგენილი ბიოგრაფიების/CV-ების შერჩევისა და გასაუბრების გზით. საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია ჩატარდეს ტესტირება. მასწავლებელმა ელექტრონულად გამოგზავნილი დოკუმენტაცია აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს მატერიალურად გასაუბრებაზე მოსვლისას. სასურველია დასაკავებელი თანამდებობის შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ ერთი წლის სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, გამონაკლის წარმოადგენს მხოლოდ რელევანტური სპეციალობების ახალ კურსდამთავრებული ბაკალავრები და მაგისტრები. დასაქმებულს საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება დაეკისროს დამრიგებლის ფუნქცია.
გამოქვეყნების თარიღი 7 აგვისტო, 2018წ.
ბოლო ვადა 28 აგვისტო, 2018წ.


ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა
« მთავარ გვერდზე ამოსაბეჭდი ვერსია
ვაკანსიები ვაკანსიის ძებნა ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
© 2008 - 2018 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. ვებ-უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი