ქართულად English
ვაკანსიები ვაკანსიის ძებნა ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« მთავარ გვერდზე ამოსაბეჭდი ვერსია

საგანი საქმისმქარმოებელი
კლასი 1-12
სკოლა 30-ე საჯარო სკოლა
სკოლის სპეციფიკასაშუალო
სკოლის ტიპი საჯარო
ვაკანსიის ტიპი გამოცდილი მასწავლებლისთვის ან მაძიებლისთვის
რეგიონი თბილისი
რაიონი მთაწმინდა-კრწანისი
მისამართი კიევის ქN4
ტელეფონი 2952380
ელ-ფოსტაtbilisi30@mes.gov.ge
სამუშაოს დაწყება6 ივლისი, 2018წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 280-310 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისსიპ ქალაქ თბილისის N30 საჯარო სკოლას ესაჭიროება გამოცდილი საქმისმწარმოებელი, რომელსაც ექნება მსგავს სამსახურში მუშაობის გამოცდილება და ფლობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამის eflow ფლობა. ფუნქციები და მოვალეობები: 1.აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა, რეგისტრაცია; 2. გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა; 3. უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა; 4. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა; 5. მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი; 6. უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა; 7. უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა, ასლის გადაღება; 8. უზრუნველყოს მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გააკონტროლოს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოება; 9. უზრუნველყოს სკოლის დირექტორის ბრძანებების, შრომითი ხელშეკრულებებისა და გასაგზავნი წერილების პროექტების მომზადება; 10 კონტროლი გაუწიოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულების, დავალების ადრესატებამდე მიტანას.
განაცხადის შეტანის წესი ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: ავტობიოგრაფია/CV ელექტრონული ფოსტის tbilisi30@mes.gov.ge საშუალებით. კონკურსი წარიმართება ორ ეტაპად: I ეტაპი CV -ის განხილვა; II ეტაპი - გასაუბრება.
გამოქვეყნების თარიღი 6 ივნისი, 2018წ.
ბოლო ვადა 30 ივნისი, 2018წ.


ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა
« მთავარ გვერდზე ამოსაბეჭდი ვერსია
ვაკანსიები ვაკანსიის ძებნა ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
© 2008 - 2018 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. ვებ-უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი