ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №136 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საინფორმაციო მენეჯერი
სექტორი
რეგიონი თბილისი
რაიონი გლდანი-ნაძალადევი
ტელეფონი 2652980
სამუშაოს დაწყების თარიღი7 სექტემბერი, 2020წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 550 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

1. უზრუნველყოს სკოლის ვებ-გვერდის და facebook-ის მართვა;

2. უზრუნველყოს კომპიუტერული ლაბორატორიის უსაფრთხო და ეფექტური მუშაობა;

3. საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს სკოლის მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის და სკოლის სხვა თანამშრომლებისთვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებაში კონსულტაციების გაწევა;

4. უზრუნველყოს სკოლის მოსწავლეთა დარეგისტრირება ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში თითოეულ საგანში/საგნებში განსაზღვრული კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის შესაბამისად და ხელი შეუწყოს ოლიმპიადის მიმდინარეობას.

5. აქტიური მონაწილეობა მიიღოს სკოლის განვითარების დაგეგმარებაში, კოორდინირება გაუწიოს სკოლის ისტ-ის გეგმის განვითარებას;

6. განსაზღვროს სკოლის მასწავლებლების საჭიროებები ისტ-ის სფეროში.

7. კოორდინაცია გაუწიოს ისტ-ის სასწავლო გეგმებში ინტეგრირებას და ისტ-ზე დაფუძნებულ სასწავლო პროექტების განხორციელებას;

8. დაგეგმოს, კოორდინაცია გაუწიოს და შეიმუშაოს სკოლის მიერ ისტ-ის რესურსების ეფექტურად გამოყენების გზები (კომპიუტერული ლაბორატორიის განრიგი, კომპიუტერული კლუბის ღონისძიებები, ჟურნალები);

9. უზრუნველყოს თანამშრომელთა სკოლაში გამოცხადების ელ. ტაბელის გამართულად მუშაობა;

10. სასწავლო წლის პირველი სემესტრის და წლის ბოლოს დირექტორს წარუდგინოს მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების რეიტინგები კლასების მიხედვით.

11. უზრუნველყოს თავისი პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული კომპიუტერული ტექნიკის დაცვა და აღრიცხვა, მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნული ქონების ინვენტარიზაციაში, დროულად შეადგინოს ანგარიშგება და აწარმოოს შესაბამისი დოკუმენტაცია;

კანდიდატს მოეთხოვება -

1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამა eFlow -ის და სკოლის ბაზების eSchool-ის პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება;

2. სოფისე პროგრამების ცოდნა - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint;

3. ინტერნეტში მუშაობის გამოცდილება;

4. მინიმუმ სამ წლიანი გამოცდილება მსგავს სფეროში.

2. კონკურსის ეტაპები:

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

2.2 გასაუბრება;

დირექციის სხვა დავალებების შესრულება.

გამოქვეყნების თარიღი 22 ივლისი, 2020წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 1 სექტემბერი, 2020წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS