ქართულად English
ვაკანსიები ვაკანსიის ძებნა ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
ვაკანსიები ვაკანსიები: ყველა | მასწავლებლისთვის | მაძიებლისთვის
საგანი კლასი სკოლა მდებარეობა გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია 5-12 ქ. ახალციხის მე-2 საჯარო სკოლა ახალციხე 17 აგვისტო 31 აგვისტო
ინგლისური ენა 1-12 მე-6 საჯარო სკოლა ბათუმი 17 აგვისტო 24 აგვისტო
სამოქალაქო განათლება 8-10 ქ. ახალციხის მე-2 საჯარო სკოლა ახალციხე 17 აგვისტო 31 აგვისტო
მუსიკა 0 წრომის საჯარო სკოლა ხაშური 17 აგვისტო 24 აგვისტო
ინგლისური ენა 1-12 კარწახის საჯარო სკოლა ახალქალაქი 17 აგვისტო 31 აგვისტო
საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია 7-12 ინწკირვეთის საჯარო სკოლა შუახევი 17 აგვისტო 31 აგვისტო
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი 1-4 მე-4 საჯარო სკოლა თბილისი 17 აგვისტო 3 სექტემბერი
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელი 1-4 ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლა თბილისი 17 აგვისტო 3 სექტემბერი
მათემატიკა 7-9 ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლა თბილისი 17 აგვისტო 3 სექტემბერი
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ) 5-6 აბაშას მე-2 საჯარო სკოლა აბაშა 17 აგვისტო 27 აგვისტო
დამლაგებელი 0 მე-2 საჯარო სკოლა თბილისი 17 აგვისტო 24 აგვისტო
ბუნებისმეტყველება 1-6 ჩხარის I -ლი საჯარო სკოლა დ. ჯაბიძის სახელობის თერჯოლა 16 აგვისტო 26 აგვისტო
ინგლისური ენა 1-12 ალასტანის საჯარო სკოლა ახალქალაქი 16 აგვისტო 12 სექტემბერი
მუშა 1-12 აწყურის საჯარო სკოლა ახალციხე 16 აგვისტო 31 აგვისტო
საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია 7-12 მამათის საჯარო სკოლა ლანჩხუთი 16 აგვისტო 27 აგვისტო
საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება 11 ქარიატის საჯარო სკოლა ხობი 16 აგვისტო 31 აგვისტო
რუსული ენა 10-12 მამათის საჯარო სკოლა ლანჩხუთი 16 აგვისტო 27 აგვისტო
დაწყებითი კლასების მასწავლებელი 1-4 177-ე საჯარო სკოლა თბილისი 16 აგვისტო 3 სექტემბერი
მათემატიკა 9 პატარა ქანდის საჯარო სკოლა მცხეთა 16 აგვისტო 22 აგვისტო
ფიზიკური აღზრდა 5-9 პატარა ქანდის საჯარო სკოლა მცხეთა 16 აგვისტო 22 აგვისტო
საქმისმწარმოებელი 0 დილისკის მე-2 საბაზო სკოლა ახალქალაქი 16 აგვისტო 3 სექტემბერი
ინგლისური ენა 1-12 გომანის საჯარო სკოლა ახალქალაქი 16 აგვისტო 30 სექტემბერი
ინგლისური ენა 1-12 გომანის საჯარო სკოლა ახალქალაქი 16 აგვისტო 30 სექტემბერი
ფიზიკური აღზრდა 1-4 165-ე საჯარო სკოლა თბილისი 16 აგვისტო 3 სექტემბერი
ქართული ენა და ლიტერატურა 5-12 შპს კანდიდი თბილისი 16 აგვისტო 31 აგვისტო
ინგლისური ენა 5-12 შპს კანდიდი თბილისი 16 აგვისტო 31 აგვისტო
დაწყებით კლასის მასწავლებელი 1-4 165-ე საჯარო სკოლა თბილისი 16 აგვისტო 3 სექტემბერი
დაწყებითლი კლასების პედაგოგი 1-2 წერაქვის საჯარო სკოლა მარნეული 15 აგვისტო 24 აგვისტო
ინგლისური ენა 5-12 წერაქვის საჯარო სკოლა მარნეული 15 აგვისტო 24 აგვისტო
მეწარმეობის საფუძვლები 11 85-ე საჯარო სკოლა თბილისი 15 აგვისტო 31 აგვისტო
მუსიკა 1-6 59-ე საჯარო სკოლა თბილისი 15 აგვისტო 3 სექტემბერი
მუსიკა 1-9 192-ე საჯარო სკოლა თბილისი 15 აგვისტო 20 აგვისტო
ფიზიკური აღზრდა 1-12 59-ე საჯარო სკოლა თბილისი 15 აგვისტო 3 სექტემბერი
ფიზიკა 8-11 192-ე საჯარო სკოლა თბილისი 15 აგვისტო 20 აგვისტო
მათემატიკა 5-12 59-ე საჯარო სკოლა თბილისი 15 აგვისტო 3 სექტემბერი
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი 1-4 59-ე საჯარო სკოლა თბილისი 15 აგვისტო 3 სექტემბერი
ფიზიკური აღზრდა 1-12 192-ე საჯარო სკოლა თბილისი 15 აგვისტო 20 აგვისტო
ქართული ენა და ლიტერატურა 1-4 ქ. ქობულეთის მე-2 საჯარო სკოლა ქობულეთი 15 აგვისტო 18 აგვისტო
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი 1-5 176-ე საჯარო სკოლა თბილისი 15 აგვისტო 30 აგვისტო
მათემატიკა 7-12 176-ე საჯარო სკოლა თბილისი 15 აგვისტო 30 აგვისტო
ფიზიკური აღზრდა 1-12 მე-9 საჯარო სკოლა ბათუმი 15 აგვისტო 3 სექტემბერი
მუსიკა 1-12 მე-9 საჯარო სკოლა ბათუმი 15 აგვისტო 3 სექტემბერი
სპეციალური მასწავლებელი 1-12 ვაზიანის მე-2 საჯარო სკოლა გარდაბანი 15 აგვისტო 31 აგვისტო
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი 0 ქ. რუსთავის მე-14 საჯარო სკოლა რუსთავი 15 აგვისტო 5 სექტემბერი
მათემატიკა 1-10 სავანეთის საჯარო სკოლა ბოლნისი 14 აგვისტო 31 აგვისტო
ინგლისური ენა 1-5 ბასილეთის საჯარო სკოლა ჩოხატაური 14 აგვისტო 21 აგვისტო
ქიმია 8-11 სავანეთის საჯარო სკოლა ბოლნისი 14 აგვისტო 1 სექტემბერი
მათემატიკა 5-9 ბასილეთის საჯარო სკოლა ჩოხატაური 14 აგვისტო 21 აგვისტო
მუსიკა 1-9 სავანეთის საჯარო სკოლა ბოლნისი 14 აგვისტო 31 აგვისტო
ქართული ენა და ლიტერატურა 1-6 81-ე საჯარო სკოლა თბილისი 14 აგვისტო 26 აგვისტო
გვერდი 1 (სულ: 10)   | შემდეგი | ბოლო

სულ: 50 ვაკანსია
^ გვერდის დასაწყისში
ვაკანსიები ვაკანსიის ძებნა ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
© 2008 - 2018 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. ვებ-უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი